Wiedza w akademii i poza akademią - konferencja

9 października 2020

Miejsce obrad – Siedziba Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, pl. Litewski 2

10.00 Otwarcie konferencji

10.15  Dyskusja panelowa Uniwersytet w dobie przemian (moderator prof. dr hab. Marek Hetmański) – prof. dr hab. Joanna Wyleżałek, SGGW, dr hab. Ewa Solska, prof. UMCS, prof. dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. i prorektor UMCS, prof. hab. Jan Pomorski, UMCS, dr hab. Bogdan Księżopolski, prof. UMCS

12.00 Dyskusja panelowa Etyczne implikacje badań naukowych w akademii i poza  akademią - dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL, dr hab. Jarosław Sak, prof. Uniwersytetu Medycznego, dr hab. Włodzimierz Piątkowski, prof. UMCS, dr hab. Andrzej Kapusta, prof. UMCS

15:45 - 18:15 Wystąpienia w sekcjach (Sala seminaryjna, parter, Sala konferencyjna)

10 października 2020

Miejsce obrad - Aula Wydziału Filozofii i Socjologii, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4

9.00-10.30 prof. dr Barbara Czarniawska, Uniwersytet w Gőteborgu, Szwecja - Wiarygodność wiadomości: czy fake news to nowy wynalazek  (wykład on-line)

11.00-12.30 Dyskusja panelowa Wiedza ekspercka: potrzeby i aplikacje  (moderator dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. UMCS) – prof. dr hab. Barbara Fatyga, Uniwersytet Warszawski, dr Joanna Bielecka-Prus, UMCS, dr Łukasz Rogowski, UAM, mgr Mateusz Stępniak, Urząd Miasta Lublin, Aleksandra Gołdys, Uniwersytet Warszawski i European Institute of Innovation and Technology (EIT Climate KIC)

13:00 - 16:30 Wystąpienia w sekcjach (aula WFiS, Sala rady WFiS)

16.30 Zakończenie konferencji

Program do wydruku

Linki do spotkań na zoomie:

Dzień 1:

https://us02web.zoom.us/j/87025621602?pwd=dmxLU3RFT0NFaGpxek1XelZTbGZnZz09

Dzień 2:

https://us02web.zoom.us/j/81727419466?pwd=c3MwYzdHUlNKazBDcmVlNGtpdHFaUT09

    Aktualności

    Data dodania
    8 października 2020