Wiedza ekspercka a zdrowie psychiczne - cykl spotkań

Zapraszamy na cykl spotkań pt. „Wiedza ekspercka a zdrowie psychiczne” organizowanego przez Zespół Wiedza Ekspercka i Procesy Decyzyjne (IF UMCS)

 

Zapraszamy na wykład dra hab. Andrzeja Kapusty
Transformacja osobowa a zdrowie psychiczne

18 marzec ( piątek, godz. 13.00)

Link do wydarzenia na zoomie - dołącz do spotkania.

Linki do wydarzenia na Facebook

Abstrakt wykładu

Zaburzenia psychiczne nie stanowią jedynie przejawu negatywnego doświadczenia deficytu lub zaniku istotnych psychospołecznych funkcji i możliwości pacjenta. Są bowiem często wyrazem jego indywidualnej postawy wobec sytuacji kryzysowej, niepewności i zagrożenia. Konkretna relacja wobec choroby jest w znacznej mierze uwarunkowana ... czytaj tekst abstraktu w pliki pdf .

 

Sylwetka prelegenta

Andrzej Kapusta

Prof. UMCS, pracownik Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS, kierownik Zespołu badawczego Wiedza Ekspercka i Procesy Decyzyjne; opiekun merytoryczny projektu Przyjazny Uniwersytet UMCS, współtwórca Fundacji OSFP; absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; habilitacja w zakresie: nauki o poznawaniu i komunikacji społecznej (2012). Autor książek: „Filozofia ekstremalna. Wokół myśli krytycznej Michela Foucaulta” (2002) oraz „Szaleństwo i metoda: granice rozumienia w filozofii i psychiatrii” (2010). Autor ok. 75 publikacji naukowych. Laureat prestiżowej nagrody ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2017 za wybitne osiągnięcia organizacyjne. W swych badaniach Kapusta koncentruje się na społeczno-kulturowych aspektach wiedzy oraz praktyki medycznej, psychiatrycznej, psychologicznej i doradczej, a także na procesach decyzyjnych i kształtowaniu się ludzkich postaw i zachowań. Aktualnie prowadzi badania dotyczące transformacji osobowej oraz zajmuje praktykami siebie w filozofii, psychoterapii i kulturze współczesnej.

 

Retransmisja z kanału YouTube

 

    Aktualności

    Data dodania
    14 marca 2022