Wiedza ekspercka a zdrowie psychiczne - cykl spotkań

Zapraszamy na cykl spotkań pt. „Wiedza ekspercka a zdrowie psychiczne” organizowanego przez Zespół Wiedza Ekspercka i Procesy Decyzyjne (IF UMCS)

 

Zapraszamy na wykład prof. Pawła Zagożdżona
Granice psychiatrii opartej na dowodach

25 lutego ( piątek, godz. 13.00)

Link do wydarzenia na zoomie - spotkanie odbyło się. Zobacz retransmisję na YouTube.

Linki do wydarzenia na Facebook

Abstrakt wykładu

 

Sylwetka prelegenta

Paweł Zagożdżon

tytuł Prof. hab. med.
ORCID 0000-0002-2809-0955
Zakład Higieny i Epidemiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
pawel.zagozdzon@gumed.edu.pl

Lekarz chorób wewnętrznych, psychiatra, nauczyciel akademicki i pracownik naukowy GUMed w Gdańsku. Był współautorem wielu badań z zakresu epidemiologii klinicznej w elektrokardiologii i elektrofizjologii serca, oceny jakości życia, farmakoepidemiologicznej analizy rejestrów lekowych w psychiatrii oraz epidemiologii żywienia. Prowadził badania nad umieralnością i jakością życia osób po utracie pracy w ramach kohortowego badania obejmującego populację Gdańska i powiatu gdańskiego. Współautor prac będących wynikiem dużych badań przekrojowych przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie populacji polskiej  NATPOL2 i POLSENIOR2. Jego dorobek obejmuje ponad 200 publikacji i rozdziałów w książkach związanych z szeroko rozumianymi uwarunkowaniami zdrowia publicznego, w tym również chorób zakaźnych i z zagadnieniami z zakresu kardiologii klinicznej i psychiatrii. Od września 2020r pełni funkcję Prodziekana ds. Dydaktycznych Wydziału Lekarskiego GUMed.  Jest członkiem Komitetu Zdrowia Publicznego PAN oraz Rady Doradczej Polskiej Filii Cochrane, instytucji zajmującej się upowszechnianiem wiarygodnej wiedzy medycznej. Propagator zdrowego życia w oparciu o dowody z dobrej jakości badań naukowych. Podejmuje próby ujęcia w szerszej perspektywie roli religijności i uwarunkowań filozofii nauki dla praktyki opieki zdrowotnej w psychiatrii. Wcześniej współpracował również z firmami badawczymi organizując i nadzorując badania kliniczne fazy III i IV w programach badawczych nad rozwojem i nowymi zastosowaniami leków.

Retransmisja z kanału YouTube

Następne spotkanie: dr Piotr Tomczak (UJ), Fryderyk Nietzsche à rebours - badania religijności w schizofrenii (11.03.2022)

    Aktualności

    Data dodania
    25 lutego 2022