Warsztaty z pisania wniosków do NCN

Narodowe Centrum Nauki zaprasza na warsztaty poświęcone tematyce przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych. Warsztaty dla pracowników i młodych naukowców WFiS odbędą się w dniu 28 X 2015 r., o godz. 11:00 w Sali Posiedzeń Rady Wydziału FiS.

Oferta skierowana jest do osób prowadzących badania naukowe, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:

 • nie kierują i nie kierowały projektem badawczym finansowanym przez MNiSW (w tym KBN) lub NCN,
 • w ciągu ostatnich 5 lat (w Naukach Ścisłych i Technicznych oraz Naukach o Życiu) lub 10 lat (w Naukach Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce) opublikowały co najmniej dwie prace o zasięgu międzynarodowym,
 • znają język angielski.

Tematyka warsztatów obejmuje:

 • zasady pisania wniosków o finansowanie projektów badawczych,
 • cykl życia wniosku (od pomysłu do podpisania umowy o dofinansowanie),
 • przygotowywanie części merytorycznej wniosku,
 • projektowanie kosztorysów,
 • zasady oceny wniosków w systemie peer review,
 • analizę dokumentów konkursowych i wymagań formalnych.

Ze szczeółową informacją można zapoznać się na stronie internetowej NCN

  Aktualności

  Data dodania
  27 października 2015