Warsztaty dla społeczności akademickiej w ramach V Otwartego Seminarium Filozoficzno-Psychiatrycznego w Lublinie

Serdecznie zapraszamy Państwa - nauczycieli akademickich, doktorantów, pracowników administracji oraz praktyków współpracujących z osobami z problemami psychicznymi do udziału w warsztatach, których głównym zadaniem jest uwrażliwienie społeczności akademickiej na problematykę zdrowia psychicznego, samopoznania, relacji społecznych, w tym szczególnie problematyki antydyskryminacyjnej.

Warsztaty są bezpłatne!

Zapisy na warsztaty pod adresem: zapisy.punkt@poczta.umcs.lublin.pl

W tytule emaila prosimy o wpisanie nazwy warsztatu, na który chcą się Państwo zapisać.

Więcej informacji o V Otwartym Seminarium Filozoficzno-Psychiatrycznym
http://vosfplublin.wixsite.com/vosfplublin/warsztaty

Opis warsztatów:

„Logoterapia V.E. Frankla wobec cierpienia człowieka”

Celem warsztatu jest przybliżenie logoterapii jako sposobu podejścia do ludzkich problemów oraz jako metody terapeutycznej, a także wskazanie możliwości jej zastosowania wobec różnych rodzajów cierpienia psychicznego. Zostaną zaprezentowane geneza i założenia logoterapii oraz wybrane techniki terapeutyczne. Uczestnicy będą mogli podjąć refleksję w duchu logoterapii nad własną postawą wobec cierpienia, zwłaszcza tego, które płynie z konfrontacji z trudami ludzkiej egzystencji.
Informacja o prowadzącym:
dr Piotr Szczukiewicz – psycholog, psychoterapeuta, zajmuje się terapią psychologiczną młodzieży i dorosłych oraz terapią małżeństw w Specjalistycznej Poradni Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin im. prof. Włodzimierza Fijałkowskiego w Lublinie, prowadzi praktykę prywatną w ramach Ośrodka „Inigo”, jest wykładowcą w Instytucie Psychologii UMCS w Lublinie oraz w Szkole Psychoterapii Uzależnień CEDR. Autor książek „Rozwój psychospołeczny a tożsamość”, „O pomaganiu i psychoterapeutach”, „Drogi do zdrowia”.


Termin warsztatów: 2 grudnia 2016, w godzinach od 10:00 do 14:00

Warsztaty antydyskryminacyjne – nowy wizerunek osób po kryzysie zdrowia psychicznego

Warsztaty powstały w celu przybliżenia problematyki kryzysów zdrowia psychicznego dla urzędów, służby zdrowia, nauczycieli, kleru, mediów. Zakładanym efektem szkolenia jest zmiana wizerunku osób po kryzysach zdrowia psychicznego.
KORZYŚCI:

 1. Oferujemy przede wszystkim usprawnienie kontaktu i umiejętności komunikacyjnych z osobami chorującymi
 2. Podpowiadamy jak radzić sobie w trudnych sytuacjach
 3. Pokażemy dlaczego nie warto ulegać stereotypom
 4. Uwrażliwiamy na tematykę osób chorych psychicznie
 5. Pokażemy, że osoby chore psychicznie są dyskryminowane i ze często są to osoby z naszego bliskiego otoczenia, a także osoby znane ze świata, polityki i kultury.

Informacje o prowadzących:
Edukatorzy to osoby po kryzysie psychicznym, które zaczynają mówić „własnym głosem” i w swoim imieniu. Występują na konferencjach dla profesjonalistów i dzielą się swoim doświadczeniem, są obecni w instytucjach podejmujących decyzje na temat opieki psychiatrycznej w Polsce (Sejm, Rada Rozwoju przy Prezydencie Polski). Opiekę merytoryczną nad warsztatami sprawuje dr Joanna Krzyżanowska-Zbucka oraz mgr Jakub Tercz.

Termin warsztatów: 30.11.2016 r., w godzinach od 15:00 do 18:00

Warsztat autoetnografia /psychiatria

Autoetnografia to jedna z metod stosowanych w badaniach jakościowych. Polega na używaniu doświadczeń badacza jako materiału, dzięki któremu można przyjrzeć się rzeczywistości społeczno-kulturowej. Mamy tu trzy elementy: systematyczną analizę (grafia), osobiste doświadczenie (auto) oraz doświadczenie kulturowe (etno). Głównym wyzwaniem w autoetnografii jest analityczne połączenie tego co „osobiste” z tym co „społeczne”, a dokładniej użycie siebie do pokazania mechanizmów, które strukturyzują jakiś fragment rzeczywistości. W odróżnieniu od pamiętników czy form artystycznych, autoetnografia jest skrupulatną analizą własnego doświadczenia, pozostającą w ścisłym dialogu z teorią i empirią antropologiczną (autoetnografia analityczna). Dzięki jej wykorzystaniu możemy zgłębić społeczne i materialne uwarunkowania doświadczenia choroby czy niesprawności.

Uczestnicy warsztatów zdobędą wiedzę o metodzie i podejmą się eksploracji własnych doświadczeń zgodnie z jej założeniami.
Ogólny zarys warsztatów:

 1. omówienie autoetnografii jako metody badawczej ,
 2. autoetnografia w kontekście historii antropologii jako dyscypliny naukowej (kryzys reprezentacji w latach 80-tych, współczesny ruch w stronę humanizmu skupionemu na emocjach, cielesności, tym, co nieracjonalne),
 3. typy autoetnografii: autoetnografia sugestywna (evocative autoethnography) – EA, autoetnografia analityczna (analytic autoethnography) – AA,
 4. przykłady autoetnografii,
 5. autoetnografia w badaniach dotyczących choroby i zdrowia psychicznego,
 6. aktorzy świata opieki nad zdrowiem psychicznym: pacjent, lekarz […] – charakterystyka świata medycznego, deinstytucjonalizacja, wielość aktorów,
 7. opowieści o zdrowiu - health related stories, opowieści restytucyjne - healing stories (ćwiczenia),
 8. użycie autoetnografii jako narzędzia w procesie budowania „miejsc uzdrowienia” (place of healing) w opiece nad zdrowiem psychicznym – autoetnografia jako metoda upodmiotowienia i interwencji (antropologia stosowana),
 9. autoetnografia jako sposób analizy dyskryminacji rozumianej jako wydarzenie (event-based) lub jako chroniczne doświadczanie dyskryminacji osadzone w codzienności (chronic daily experiences of discrimination),
 10. kwestie relacyjności, etyki, odpowiedzialności; odbiorcy reprezentacji autoetnograficznej; autoetnografia jako akt polityczny,
 11. Ćwiczenia z własnego doświadczenia: praca z rysunkiem, ćwiczenia z przedmiotem, gęsty opis doświadczeń, praca nad analizą antropologiczną doświadczenia.

Informacje o prowadzących:
Maria Reimann, dr Anna Witeska-Młynarczyk (Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Dzieciństwem, Instytut Etnografii i Antropologii Kulturowej Uniwersytet Warszawski)

Termin warsztatów: 2 grudnia 2016, w godzinach od 16:00 do 19:00


Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych
Biuro Spraw Studenckich, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów
tel. (0-81) 537-58-90, e-mail: punkt@poczta.umcs.lublin.pl

  Aktualności

  Data dodania
  22 listopada 2016