V Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne

Serdecznie zapraszamy na V konferencję w cyklu Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne pt. "Antropologia doświadczenia a zdrowie psychiczne", która odbędzie się w dniach 29-30 listopada 2016 roku na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie.

V OSF-P jest jednym z działań realizowanych w ramach projektu Przyjazny Uniwersytet, powstałego dzięki współpracy Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS oraz Zespołu ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych UMCS.

Temat konferencji:

Głównym tematem konferencji są pojęcia doświadczenia, rozumienia, emocji i perspektywy bliskiej doświadczeniu. Będziemy poszukiwać ich implikacji filozoficznych, antropologicznych oraz konsekwencji, jakie niosą ze sobą dla pojmowania naszego dobrostanu i zdrowia psychicznego (w psychiatrii, psychologii, pedagogice, psychoterapii, naukach o zdrowiu, coachingu zdrowia itp.). Interesują nas rozmaite wymiary doświadczenia i emocji, sposoby doświadczania siebie, świata i innych oraz odpowiadające im narracje. Szczególnym przedmiotem rozważań będą doświadczenia graniczne (liminalne) oraz podatność na zranienie (vulnerability), wrażliwość, odczucia i emocje egzystencjalne.

Tematyka konferencji będzie realizowana w postaci wykładów, paneli dyskusyjnych, warsztatów oraz działań artystycznych.

Miejsce:

​Wykłady i panele w czasie V OSF-P odbędą się w Auli Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS, mieszczącej się przy placu M. Curie-Skłodowiskiej 4. Organizowane w ramach konferencji spotkanie filmowe z cyklu "Psychokino" (zgodnie z tradycją) odbędzie się w Akademickim Centrum Kultury UMCS "Chatka Żaka". Pozostałe wydarzenia towarzyszące będą miały miejsce w Galerii Labirynt przy ul. Popiełuszki 5.

Program konferencji:

Warsztaty:

Oficjalna strona internetowa konferencji: vosfplublin.wixsite.com/vosfplublin


Patronami konferencji V Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne są Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk oraz Prorektor ds. Studenckich UMCS prof. sztuk muz. Urszula Bobryk​.

Serdecznie zapraszamy do udziału! 

 

Organizatorzy

    Aktualności

    Data dodania
    30 listopada 2016