V Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne

Zespoły Przyjaznego Uniwersytetu i OSF-P
zapraszają na

V OTWARTE SEMINARIUM FILOZOFICZNO-PSYCHIATRYCZNE
ANTROPOLOGIA DOŚWIADCZENIA A ZDROWIE PSYCHICZNE

Lublin, 29-30 listopada 2016 roku 

Głównym tematem konferencji są pojęcia doświadczenia, rozumienia, emocji i perspektywy bliskiej doświadczeniu. Będziemy poszukiwać ich implikacji filozoficznych, antropologicznych oraz konsekwencji, jakie niosą ze sobą dla pojmowania naszego dobrostanu i zdrowia psychicznego (w psychiatrii, psychologii, pedagogice, psychoterapii, naukach o zdrowiu, coachingu zdrowia itp.). Interesują nas rozmaite wymiary doświadczenia i emocji, sposoby doświadczania siebie, świata i innych oraz odpowiadające im narracje. Szczególnym przedmiotem rozważań będą doświadczenia graniczne (liminalne) oraz podatność na zranienie (vulnerability), wrażliwość, odczucia i emocje egzystencjalne.

Tematyka konferencji będzie realizowana w postaci wykładów, paneli dyskusyjnych, warsztatów oraz działań artystycznych.

Oficjalna strona internetowa konferencji: vosfplublin.wixsite.com/vosfplublin

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY PRACOWNIKÓW ORAZ STUDENTÓW UMCS! Aktywnym uczestnikom i wolontariuszom zapewniamy udział w wybranych warsztatach, certyfikaty uczestnictwa oraz dyplomy koordynatora Przyjaznego Uniwersytetu!

Oczekujemy na zgłoszenia i pomysły do 10 października 2016 r. na adres punkt@poczta.umcs.lublin.pl oraz przyjazny.uniwersytet@tlen.pl.

W imieniu organizatorów
Andrzej Kapusta, Justyna Rynkiewicz i Katarzyna Skalska

    Aktualności

    Data dodania
    23 września 2016