Uwaga studenci i pracownicy

Zgodnie z Pismem Okólnym Nr 2/202 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 11 lutego 2020r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2020/2021 informujemy, że

  • 28 stycznia 2021r. jest dodatkowym dniem zajęć dla studentów I roku studiów, którzy w dniu 1 października 2020 r. uczestniczyli w immatrykulacji.
  • Natomiast 2 lutego 2021 r. (wtorek) jest dodatkowym dniem zajęć dla studentów i nauczycieli, którzy realizują zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w środy, o ile nie zrealizowali założonych programem kształcenia wymaganych godzin zajęć dydaktycznych.

Pełny tekst pisma w załaczniku.

    Aktualności

    Data dodania
    27 stycznia 2021