Uroczystość wręczenia dyplomów doktorskich na WFiS

25 czerwca br. na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów doktorskich. W wydarzeniu uczestniczył JM Rektor UMCS, prof. dr hab. Stanisław Michałowski. Dyplom doktorski otrzymały dwie osoby.

Pani dr Marta Tużnik uzyskała stopień doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia na podstawie rozprawy doktorskiej pt. "Wstręt jako kategoria estetyczna". Natomiast Pani dr Natalia Stala jest autorką rozprawy pt. "Joga w zachodnim ezoteryzmie. Droga do syntezy" również z filozofii.

Z racji zaistniałej sytuacji epidemiologicznej zdecydowaliśmy się na organizację tej uroczystości w murach naszego Wydziału. Była to więc pierwsza uroczystość wręczenia dyplomów doktorskich na naszym Wydziale w takiej formie. Pomimo nietypowych okoliczności zdecydowaliśmy się na zachowanie niektórych elementów tradycyjnej promocji doktorów.

Gratulujemy otrzymania dyplomów.

    Aktualności

    Data dodania
    27 czerwca 2020