UMCS Bohaterom! Spotkanie z Kombatantami (04.03.)

Serdecznie zapraszamy na spotkanie podsumowujące drugą edycję charytatywnej zbiórki „UMCS Bohaterom”, które odbędzie się 4 marca 2020 r. (środa) w godz. 11.00-12.00 na Auli Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin).

W spotkaniu wezmą udział Kombatanci, dzieci Żołnierzy Wyklętych oraz członkowie Zarządu Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Odra-Niemen:

 • por. Jan Jabłoniec, ps. „Fiat” – żołnierz walczący w oddziale AK Zdzisława Brońskiego, ps. „Uskok” w 1944 r.,
 • kpt. w st. spocz. Longin Rozwadowski, ps. „Wilk” – żołnierz walczący w oddziałach partyzanckich AK i WiN, przedstawiciel Okręgu Lubelskiego Związku Oficerów Rezerwy RP,
 • Iwona Pidek – córka zmarłego we wrześniu 2018 roku ppłk. Zbigniewa Matysiaka, żołnierza walczącego w oddziale mjr. Hieronima Dekutowskiego, ps. „Zapora”, Okręg Lubelski Związku Oficerów Rezerwy RP,
 • Lech Marczak – prezes Okręgu Lubelskiego Związku Oficerów Rezerwy RP, Komendant Związku Strzeleckiego Oddział Lublin,
 • Władysław Maławski – Prezes Zarządu Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Odra-Niemen,
 • Małgorzata Kusz – Członek Zarządu Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Odra-Niemen.

W spotkaniu uczestniczyć będzie również prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS – Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS.

Zbiórka „UMCS Bohaterom” odbyła się w ramach współpracy z Lubelskim Oddziałem Stowarzyszenia Odra-Niemen w terminie od 25 listopada do 20 grudnia 2019 roku. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu „Rodacy Bohaterom” i akcji „Paczka dla polskiego kombatanta w Polsce i na Kresach – Boże Narodzenie 2019”, koordynowanej przez Stowarzyszenie Odra-Niemen z siedzibą we Wrocławiu. Celem zbiórki była pomoc byłym żołnierzom Armii Krajowej, WiN czy Narodowych Sił Zbrojnych, zarówno mieszkającym w Polsce, jak i tym, którzy po wojnie pozostali na terytorium Białorusi, Litwy, Łotwy i Ukrainy.

W zbiórce udział wzięło sześć wydziałów: Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS, Wydział Ekonomiczny UMCS, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS oraz Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS.

Spotkanie będzie okazją do omówienia wszystkich organizowanych w ramach zbiórki wydarzeń, podsumowania ilości zebranych darów, oficjalnych podziękowań osobom zaangażowanym w zbiórkę, ale przede wszystkim rozmów z Bohaterami i członkami ich rodzin, dla których niepodległość rodzinnego kraju stanowiła sens i wartość istnienia.

Zaproszenie na spotkanie skierowane jest do całej społeczności akademickiej UMCS.

Relacja fotograficzna z wydarzenia

  Aktualności

  Data dodania
  2 marca 2020