Ubezpieczenie NNW w roku akademickim 2015/2016

Władze Uczelni wraz z Samorządem Studentów uprzejmie informują, że ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków studentów na rok akademicki 2015/2016 zawarte zostało z InterRisk S.A. Vienna Insurance Group oddział Lublin (ul. Zamoyska 47, 20-102 Lublin).

Ochrona ubezpieczeniowa: od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r., na terenie całej Polski
Składka na ubezpieczenie NNW: 45 zł
Składka na ubezpieczenie OC (opcjonalna): 10 zł
Suma ubezpieczenia: 42 000 zł
Seria i numer polisy: EDU-G 000360

Składkę należy wpłacać do: 04.12.2015 r.

Składkę można opłacić:

 • w siedzibie ZUSS UMCS, DS. Babilon, pok. 4 w godz. 9.00-15.00
 • w wybranych dziekanatach, wydziały:
  • Artystyczny,
  • Biologii i Biotechnologii,
  • Chemii,
  • Filozofii i Socjologii, 
  • Humanistyczny,
  • Prawa i Administracji
 • przelewem na konto internetowe:
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
  nr rachunku: 31 1140 1094 0000 2905 1600 1214
  tytułem: Ubezpieczenie studenckie, Imię, Nazwisko, Wydział

Aby zgłosić szkodę należy pobrać ze strony internetowej InterRisk wniosek (polisa EDU-PLUS podstawowa) oraz dołączyć komplet dokumentacji potwierdzającej zajście wypadku.

Studenci, którzy w roku akademickim 2015/2016 będą odbywać praktyki zawodowe, zajęcia terenowe, zajęcia laboratoryjne zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia NNW.

Załączniki

  Aktualności

  Data dodania
  20 października 2015