Trwa nabór w konkursach dla studentów i młodych naukowców

Biuro ds. Badań Naukowych przypomina, że trwają nabory w konkursach ogłoszonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało ogłoszenie o naborze wniosków w ramach V edycji konkursu Diamentowy Grant. O wsparcie mogą ubiegać się wybitnie uzdolnieni studenci i absolwenci prowadzący badania naukowe pod kierunkiem opiekuna lub promotora. Wnioski można składać w systemie OSF do 15 lutego 2016 r. Ze szczegółowymi informacjami można zapoznać się na stronie internetowej Ministerstwa.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków w ramach VII edycji konkursu LIDER. W ramach realizacji działań młodzi naukowcy mogą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie samodzielnego planowania badań i zarządzania zespołem badawczym. Przewidywane wyniki projektów mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadać potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 miliona złotych. Wnioski można składać od 14 stycznia do 14 marca 2016 r. Więcej informacji na stronie NCBiR.  

Ponadto trwają nabory w konkursach Narodowego Centrum Nauki: 

  • SYMFONIA 4 na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce,
  • ETIUDA 4 na stypendia doktorskie,
  • FUGA 5 na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

Więcej informacji na stronie internetowej NCN. Nabór wniosków w wymienionych konkursach trwa do 15 marca 2016 r.

Ruszył również nabór wniosków w konkursie TANGO 2 – wspólnym przedsięwzięciu NCN i NCBiR, którego celem jest wspieranie wdrażania w praktyce gospodarczej i społecznej wyników badań uzyskanej w rezultacie prowadzenia badań podstawowych. Wnioski wstępne będą przyjmowane do 15 marca 2016 r., a ze szczegółowymi informacjami można zapoznać się m.in. na stronie NCN.

Biuro ds. Badań Naukowych serdecznie zaprasza na indywidualne konsultacje wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki finansowe w wyżej wymienionych konkursach.


Zespół ds. projektów badawczych krajowych
mgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevičmgr Joanna Górka i mgr Paweł Mazurek
tel. (81) 537 51 16, e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl, Rektorat, p. 1308

    Aktualności

    Data dodania
    21 stycznia 2016