Trwa głosowanie w konkursie iNTERSTUDENT 2015

Trwa głosowanie w konkursie INTESTUDENT, w którym można wybrać najlepszego studenta - obcokrajowca 2015 roku. Wśród nominowanych jest reprezentant Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Vadim Gierko z Ukrainy, doktorant IV roku socjologii.

Głosowanie trwa do godz. 16:00, 15 stycznia, a wyniki ogłoszone zostaną 21 stycznia podczas Gali Konkursu w Gdańsku towarzyszącej konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2016".

Zachęcamy do wspierania naszego kandydata: www.studyinpoland.pl/interstudent/voting/main.php


W Polsce jest już ponad 50 tysięcy studentów obcokrajowców. Trzej najlepsi honorowani są co roku przez Kapitułę nagrodami w konkursie INTERSTUDENT - w kategorii studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Swojego zwycięzcę może wskazać również każdy student i pracownik uczelni - wystarczy "kliknąć" na zdjęcie wybranego kandydata. Zwycięzca otrzyma Specjalną Nagrodę konkursu INTERSTUDENT - dla Najpopularniejszego Studenta Zagranicznego w Polsce.

Zapraszamy do głosowania!

Vadim Gierko o sobie: Studia w Polsce na kierunku Socjologia były z jednej strony spełnieniem moich aspiracji edukacyjnych, z drugiej zaś umożliwiły mi przyjazd do kraju, z którego wywodzą się moi przodkowie. Zdecydowałem się na studia w Polsce, gdyż poziom szkolnictwa wyższego jest na bardzo wysokim poziomie, wykładowcy dbają o dobre relacje ze studentami, możliwości wielostronnego rozwoju podczas studiów są ogromne, a wyniki studentów zależą tylko i wyłącznie od ich pracy. W Lublinie mieszkam już od 8 lat i ukończyłem w tym czasie studia licencjackie i magisterskie, zdecydowałem się na doktorat, założyłem rodzinę i zostałem ojcem. Przez cały okres studiów byłem zainteresowany tematyką sytuacji studentów zza granicy w Polsce, czego wynikiem były dwie prace dyplomowe, ponad 10 artykułów naukowych i publicystycznych w polskich, ukraińskich i białoruskich wydawnictwach, udział w konferencjach i badaniach, a także spotkania ze studentami zagranicznymi oraz uczniami szkół z polskim językiem nauczania we Lwowie, podczas których promowałem studia na polskich uczelniach. Podczas studiów udało mi się zrealizować także inne swoje marzenie - ukończyłem szkołę muzyczną II stopnia im. W. Lutosławskiego w Lublinie, zostałem laureatem kilku konkursów gitarowych i muzycznych i dołączyłem do lubelskiego polsko-ukraińskiego zespołu, z którym zagrałem na wielu scenach w Polsce. Obecnie pracuję w Punkcie Obsługi Cudzoziemców w Urzędzie Miasta Lublin i pomagam obcokrajowcom załatwiać sprawy dotyczące zameldowania, wyrobienia karty pobytu, udzielam informacji na temat aktualnych przedsięwzięć kierowanych do cudzoziemców w mieście, spotykam się ze studentami oraz nawiązuję współpracę z organizacjami działającymi na rzecz obcokrajowców. Jestem doktorantem w Instytucie Socjologii UMCS w Lublinie i aktualnie zajmuję się badaniami na temat lokalnego środowiska muzycznego. Bardzo wiele zawdzięczam Polsce i ludziom, których tu spotkałem. Zamierzam więc dalej kontynuować badania naukowe i obronić doktorat, rozwijać się muzycznie i spełnić swoje marzenie o nagraniu płyty z muzyką autorską, pomagać cudzoziemcom oraz pracować dla dobra Kraju, który otworzył przede mną tak wiele możliwości.

    Aktualności

    Data dodania
    14 stycznia 2016