SZKOŁA ZIMOWA DLA DOKTORANTÓW „ROZWÓJ JAKO LOKATA” ZAKOPANE, 9- 14 STYCZNIA 2017 ROKU

W imieniu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Rady Doktorantów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego mamy ogromny zaszczyt zaprosić wszystkich doktorantów lat I – III studiów trzeciego stopnia na szkołę zimową „Rozwój jako lokata” planowanej w dniach od 9 do 14 stycznia 2017 roku w Zakopanym. 

W czasie spotkania doktoranci będą mieli możliwość:

 • doskonalenia warsztatu naukowego;
 • uczestniczenia w szkoleniach z umiejętności miękkich;
 • szkolenia z zasad prezentacji naukowej wyników badań własnych oraz z praw autorskich i patentowych, zasad publikacji naukowych oraz popularnonaukowych ;
 • warsztatach zmian w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższych, aktów pokrewnych odnoszących się do słuchaczy studiów III stopnia oraz prawach i obowiązkach doktorantów;
 • spotkania warsztatowego z przedstawicielami biznesu oraz III sektora publicznego;
 • szkolenia z pozyskiwania środków publicznych na badania własne doktorantów (grantów, stypendiów oraz dotacji celowych);
 • kursu z zasad wymian krajowych oraz międzynarodowych dla doktorantów (m.in. MOST, ERAZMUS+, starzy);
 • szkolenia z zakresu funkcjonowania samorządności doktoranckiej w Polsce i Europie.

Każde ze szkoleń prowadzone będzie na autorskich materiałach objętych prawem autorskim.
Szkoła ma charakter otwarty z ograniczoną liczbą miejsc. Dla doktorantów z UMCS, KUL oraz UG przewidziany jest konkurs wniosków. Dla osób zakwalifikowanych uczestnictwo w wydarzeniu pokrywa uczelnia
Całkowity koszt Zimowej Szkoły wynosi 699 zł za całość. Opłata obejmuje: możliwość uczestnictw we wszystkich szkoleniach i warsztatach, materiały szkoleniowe, nocleg, wyżywienie oraz imprezy towarzyszące.

Jak się zarejestrować?

 • Dla doktorantów poza konkursem:

Do 30 listopada 2016 roku należy wypełnić formularz rejestracyjny:
https://goo.gl/forms/2KVQrp2H8xBQE83D2 [1]
Następnie należy przesłać na adres: szkola.lokatarozwoju@gmail.com skan opinii opiekuna naukowego/ promotora/ kierownika studiów doktoranckich w terminie trzech dni od daty rejestracji.
4 grudnia 2016 roku przesłanie potwierdzenia przyjęcia na adresy email podane w formularzu rejestracyjnym.
Do 15 grudnia 2016 roku należy wpłacić 699 zł na konto:
Fundacja WCZORAJ DLA JUTRA
Tadeusza Kościuszki 11/8 21-500 Biała Podlaska NIP: 5372632578, REGON: 363661358
nr konta: 11 1240 2177 1111 0010 6684 9974
Z dopiskiem: „Imię i nazwisko, nazwa uczelni, szkoła zimowa”
Uwaga: Faktury wystawiane są tylko i wyłącznie na podmiot płacący.
Koszt jednego dnia: 150 zł

 • Dla doktorantów w ramach konkursu (UMCS, KUL, UG)

Uwaga: Doktoranci z UMCS, KUL oraz UG nie zainteresowani uczestnictwem w konkursie, ale chcący uczestniczyć w Szkole Zimowej mogą rejestrować się na zasadach podanych w punkcie 1. Udział w konkursie nie wyklucza uczestnictwa indywidualnego w Szkole.
Do 30 listopada 2016 roku składanie wniosków (Załącznik nr 1) wraz z załącznikami do sekretariatu Prorektora ds. Studenckich rektorat (VII piętro)
8 grudnia 2016 roku ogłoszenie listy rankingowej dla doktorantów UMCS.

Ważne terminy:

 • 30 listopada 2016 roku – zakończenie rejestracji internetowej na Szkołę Zimową „ROZWÓJ JAKO LOKATA”
 • 4 grudnia 2016 roku – przesłanie potwierdzeń przyjęcia w wydarzeniu
 • 8 grudnia 2016 roku – ogłoszenie wyników konkursu dla doktorantów UMCS
 • 15 grudnia 2016 roku – termin wpłat opłaty szkoleniowej
 • 16 grudnia 2016 roku – przesłanie szczegółowego programu wydarzenia
 • 9-14 stycznia 2017 roku – Szkoła Zimowa „ROZWÓJ JAKO LOKATA”

Koszty:

 • 699 zł – całkowity koszt uczestnictwa w Szkole Zimowej „ROZWÓJ JAKO LOKATA”
 • 150 zł – koszt uczestnictw w jednym dniu

Miejsce Szkoły Zimowej „ROZWÓJ JAKO LOKATA”:
Dom Wypoczynkowy „HALNY”
Adres: Rybkówka 17, 34-500 Zakopane
Więcej informacji pod adresem: www.dwhalny.pl

Kontakt: szkola.lokatarozwoju@gmail.com

Komitet Naukowy:

 • Prof. dr hab. Jan Adamowski
 • Prof. dr hab. Alina Orłowska
 • Dr hab. Arnold Kłonczyński, profesor nadzwyczajny UG
 • Dr hab. Józef Arno Włodarski, profesor nadzwyczajny UG
 • Dr hab. Anna Machnikowska, profesor nadzwyczajny UG

Organizatorzy:

 • Mgr Maciej Ciemny (Rada Doktorantów UG)
 • Mgr Konrad Kozioł (Rada Doktorantów KUL)
 • Mgr Agnieszka Kaźmierczak (Samorząd Doktorantów UMCS)
 • Mgr Marcin Sanakiewicz (Samorząd Doktorantów UMCS)
 • Mgr Dominik Bień (Czasopismo „Zatoka Nauki” )
 • Mgr Sylwia Szyc (Fundacja Wczoraj dla Jutra)
 • Mgr Marcin Janakowski (Fundacja Wczoraj dla Jutra)

  Aktualności

  Data dodania
  16 listopada 2016