Sympozjum poświęcone filozofii Profesora Zdzisława Cackowskiego

Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii, Zakład Ontologii i Teorii Poznania mają zaszczyt zaprosić na sympozjum poświęcone filozofii Profesora Zdzisława Cackowskiego: Kategorie ludzkiego doświadczenia, poznania i działania, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2017 roku w auli Wydziału Filozofii i Socjologii (Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4).

Program wydarzenia

 • 9.00 - Otwarcie sympozjum, powitanie gości
 • 9.15 - prof. dr hab. Jan Pomorski – Profesora Zdzisława Cackowskiego biografia nieoczywista
 • 9.45 - prof. dr hab. Jadwiga Mizińska – Zdzisława Cackowskiego dylematy lojalności
 • 10.15 - prof. dr hab. Lech Witkowski – O fenomenie filozoficznym Zdzisława Cackowskiego
 • 10.45 - dr hab. prof. UW-M Józef Dębowski – Zdzisława Cackowskiego spór z fenomenologią
 • 11.15 - 12.00 przerwa kawowa
 • 12.00 - prof. dr hab. Wojciech Sady – Rola Zdzisława Cackowskiego w recepcji Ludwika Flecka w Polsce
 • 12.20 - dr hab. prof. UMCS Andrzej Łukasik – Jedność materialna świata w ujęciu Zdzisława Cackowskiego
 • 12.40 - prof. dr hab. Marek Hetmański – Teoria poznania, wiedzy i działania
 • 13.00 - dr hab. Andrzej Kapusta – Neuroantropologia filozoficzna Zdzisława Cackowskiego
 • 13.20 - dr Marcin Rządeczka – Rozum pomiędzy rzeczywistością przyrodniczą a wytworami kultury
 • 13.40 - dr Marcin Trybulec – Umysł jako rozszerzony system poznawczy
 • 14.00 - dr hab. Maciej Kociuba – Kompetencje dydaktyczne a kompetencje badawcze w ujęciu Zdzisława Cackowskiego
 • 14.20 - dr hab. Paweł Bytniewski - Myślenie jako działanie: filozofia Zdzisława Cackowskiego
 • 14.40 - dr Andrzej Kubić – Zasadnicze ideały Wprowadzenia do filozofii Zdzisława Cackowskiego
 • 15.00 - Wspomnienia, zakończenie sympozjum

Serdecznie zapraszamy!

  Aktualności

  Data dodania
  23 czerwca 2017