Sympozjum dla doktorantów i młodych naukowców

Serdecznie zapraszamy doktorantów i młodych naukowców na dwudniowe seminarium szkoleniowo-dyskusyjne w ramach XII Lubelskiego Festiwalu Nauki pod hasłem „Nauka drogą do Nobla”.

Sympozjum odbędzie się w dniach 23-24 września 2015 roku w Inkubatorze Medialno-Artystycznym UMCS w Lublinie, ul. I. Radziszewskiego 16.

W programie spotkania zaplanowano m.in. :

 • spotkania i dyskusje z laureatami nagród i programów dedykowanych dla doktorantów i młodych naukowców, którzy opowiedzą o ścieżce ich kariery naukowej „Moja droga do Nobla”,
 • prezentacje i dyskusje z ekspertami o możliwości finansowania badań oraz innych ofertach, praktyczne wskazówki jak przygotować dobry wniosek i uzyskać fundusze, jak pisać publikację naukową, przygotować prezentację na konferencję,
 • warsztaty „Smart Start” z zakresu współpracy z biznesem, zakładania start-upów (numer 1),
 • warsztaty „Design Thinking” z zakresu myślenia projektowego, interdyscyplinarnego podejścia do badań, poszukiwania innowacji na styku nauk (numer 2),
 • warsztaty „Science Show” z zakresu umiejętności publicznych wystąpień oraz ciekawego prezentowania swoich badań (numer 3),
 • warsztaty „Creative Group” z zakresu kreatywnej pracy w grupie (numer 4).

W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele: Akademii Młodych Uczonych, Rady Młodych Naukowców, Top 500 Innovators, Generacji Przyszłości, laureaci Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, MNiSW, NCN oraz NCBiR.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. Należy zgłosić chęć udziału w sympozjum na adres lfn@umcs.pl podając:
Imię i Nazwisko, Uczelnię/ Instytut Badawczy, dziedzinę nauki, status (doktorant/młody naukowiec) oraz warsztat, w którym chcielibyście Państwo wziąć udział.
Jedna osoba może zgłosić się maksymalnie na 2 warsztaty.

Każdy uczestnik otrzyma pisemne poświadczenie z udziału w sympozjum i warsztatach. Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej – Pani Karina Kasperek, e-mail: lfn@umcs.pl.

Gorąco zachęcamy do aktywnego udziału w sympozjum!

Komitet Organizacyjny XII Lubelskiego Festiwalu Nauki

 

  Aktualności

  Data dodania
  19 czerwca 2015