Stypendium socjalne

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem wnioskowania o świadczenia dla studentów i doktorantów w systemie USOSweb (stypendium socjalne/stypendium socjalne ze zwiększeniem, stypendium dla osób niepełnosprawnych/zapomoga). Przedstawiony harmonogram obowiązuje od 1 kwietnia 2020 r. (od godz. 14:00) do odwołania, jednak nie krócej niż do 22 kwietnia.

Zapoznaj się z harmonogramem wnioskowania

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem świadczeń dla studentów. 

UWAGA: W związku z sytuacją epidemiczną w kraju wszelkie dokumenty należy dołączyć do wniosku wygenerowanego przez USOSweb  wyłącznie w formacie PDF, bez dostarczania ich w wersji papierowej do dziekanatu! Zostań w domu!

Zapoznaj się z instrukcją ! 

Informujemy również, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

KS lub OKS odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. 528,00 zł), jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Student, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. 528,00 zł.) ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie o którym mowa wyżej łącznie z wnioskiem o stypendium socjalne. 

KS lub OKS może przyznać studentowi stypendium socjalne, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny były uzasadnione dodatkowym podaniem oraz student  udokumentował  źródła utrzymania rodziny.

W sprawach dotyczących ubiegania się o stypendia socjalne (m.in. generowanie oświadczeń o dochodach, wniosków oraz dokumentacji) prosimy kontaktować się z właściwymi dla Państwa dziekanatami.

 Jednocześnie informujemy, że wszelkie dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową lub materialną, które są niezbędne do złożenia wniosku, należy dołączyć do wniosku wygenerowanego przez USOSweb wyłącznie w formacie PDF, bez dostarczania ich w wersji papierowej do dziekanatu! Prosimy o zapoznanie się z przygotowanymi instrukcjami.

 Niezbędne informacje znajdą Państwo na stronie https://www.umcs.pl/pl/stypendia-o-charakterze-socjalnym,13236.htm

    Aktualności

    Data dodania
    1 kwietnia 2020