Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Macieja Wodzińskiego

Miło jest nam poinformować, że w dniu 19 grudnia 2019 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o przyznaniu stypendium ministra, za wybitne osiągnięcia naukowe , Panu Maciejowi Wodziński, studentowi II roku studiów drugiego stopnia na kierunku filozofia.

Na podstawie art. 359 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 658, z późn. zm.) – po rozpatrzeniu 34 wniosków – podjął decyzję o przyznaniu stypendiów ministra za znaczące osiągnięcia 15 studentom naszego Uniwersytetu.

Wśród nich znalazł się Pan Maciej Wodziński, student naszego Wydziału, o czym z dumą informujemy.

Przypominamy również, że Pan Maciej jest laureatem Diamentowego Grantu 2019, o czym informowaliśmy w ubiegłym roku.

    Aktualności

    Data dodania
    10 stycznia 2020