Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów na rok akademicki 2020/2021 – harmonogram składania wniosków

Przypominamy, że studenci mają możliwość ubiegania się o stypendia ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2020/2021. 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców przedstawia szczegółowe kryteria naboru wniosków o przyznanie stypendiów za znaczące osiągnięcia dla studentów, przez które rozumie się osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz sportowe.

Zachęcamy do zapoznania się z Rozporządzeniem oraz do wnioskowania w terminach określonych
w poniższym harmonogramie.  

 

Harmonogram składania wniosków o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021

1. Wydział Artystyczny do dnia 02.10.2020 r. 
2. Wydział Biologii i Biotechnologii do dnia 09.10.2020 r. 
3. Wydział Chemii do dnia 10.10.2020 r. 
4. Wydział Ekonomiczny do dnia 09.10.2020 r. 
5. Wydział Filozofii i Socjologii do dnia 09.10.2020 r. 
6. Wydział Humanistyczny do dnia 08.10.2020 r. 
7. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki do dnia 30.09.2020 r. 
8. Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej do dnia 05.10.2020 r. 
9. Wydział Pedagogiki i Psychologii do dnia 05.10.2020 r. 
10. Wydział Politologii i Dziennikarstwa do dnia 09.10.2020 r. 
11. Wydział Prawa i Administracji do dnia 09.10.2020 r.
12. Wydział Zamiejscowy w Puławach  do dnia 06.10.2020 r. 

    Aktualności

    Data dodania
    16 lipca 2020