Studia podyplomowe z Etyki - rekrutacja

Szanowni Państwo, zapraszamy serdecznie na III edycję podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z ETYKI na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS. Studia trwają 3 semestry (410 godzin; w tym 350 teoretycznych i 60 praktycznych). Absolwent studiów otrzymuje wymagane wykształcenie oraz przygotowanie merytoryczne i praktyczne pozwalające na prowadzenie zajęć z etyki w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Studia adresowane są do nauczycieli, dydaktyków przedmiotu etyka oraz osób posiadających uprawnienia pedagogiczne, które przygotowują się do prowadzenia zajęć z zakresu etyki. Uprzejmie informujemy, że nowy nabór na podyplomowe studia kwalifikacyjne z etyki odbędzie się w dniach 30 sierpnia - 30 września 2016 roku. Już teraz możliwa jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do udziału w procesie rekrutacyjnym. W przypadku pytań prosimy o kontakt: 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach:

    Aktualności

    Data dodania
    24 maja 2016