Studenci I lat - obowiązkowe szkolenia w roku akademickim 2020/2021

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w roku akademickim 2020/21 dla studentów I roku prowadzone będą szkolenia w formule on-line:

  • bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • etyka i odpowiedzialność dyscyplinarna studentów,
  • przysposobienie biblioteczne.

Szkolenia obejmują osoby, które po raz pierwszy rozpoczynają studia na UMCS w formie stacjonarnej i niestacjonarnej pierwszego i drugiego stopnia (w przypadku, gdy nie odbyli tych szkoleń w ramach studiów I stopnia) oraz jednolitych studiów magisterskich.

Szkolenia są obowiązkowe dla w/w studentów i zostaną zakończone testami zaliczeniowymi on-line.

W celu rozpoczęcia szkoleń student powinien zalogować się (przy pomocy nazwy użytkownika i hasła identycznego jak do systemu USOS) na platformie e-learningowej Wirtualny Kampus UMCS:

https://kampus.umcs.pl

i wejść w: Szkolenia ogólnouniwersyteckie > Szkolenia na studiach licencjackich i magisterskich.

Wszyscy wymienieni zobowiązani są do zaliczenia szkoleń w terminie:

od 12.10.2020r. do 10.02.2021 r.

Zaliczenia zostaną przesłane do systemu USOS podczas zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.

 

    Aktualności

    Data dodania
    12 października 2020