Strefa Studenta Programu “PROJEKTOR - wolontariat studencki” już działa!

Długo pracowaliśmy nad takim miejscem i udało się!

„PROJEKTOR – wolontariat studencki” to ogólnopolski program społeczny, w którym studenci-wolontariusze zamieniają swoją energię i zainteresowania w autorskie projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży z małych miejscowości, inspirują innych do rozwoju, nauki i poszukiwania pasji a sami zdobywają doświadczenie, kompetencje cenione na rynku pracy oraz certyfikaty. Program od 15 lat skupia studentów aktywnych społecznie, pomaga im w zdobywaniu kompetencji miękkich, oferując szkolenia i warsztaty.

Zespół Programu “PROJEKTOR - wolontariat studencki” przy ogromnym zaangażowaniu Studentów z wydziałowego Samorządu, Władz Dziekańskich oraz Pracowników administracyjnych zaprojektował i zrealizował Strefę Studenta we wnękach Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS.

PROJEKTORowa Strefa Studenta to miejsce odpoczynku, relaksu, spotkań, wspólnych działań i kreatywności. Została zaplanowana tak, aby każdy student znalazł tam przestrzeń dla siebie i swoich aktywności. Sofy, fotele, pufy, biurka, tablica magnetyczna czy sztaluga to jedne z podstawowych elementów wyposażenia Strefy. W głównej mierze to od studentów zależy, w jaki sposób wykorzystają potencjał tego miejsca. W Strefie każdy student może spędzać czas wedle swoich upodobań. Znalazło się w niej miejsce do samodzielnej pracy, współpracy zespołowej, relaksu czy integracji przy grach karcianych i planszowych. W Strefie udostępniane są książki i poradniki oraz popularne gry, takie jakie Dixit, Dobble, Scrabble czy Jenga. Wierzymy, że taka aranżacja przestrzeni będzie motywować studentów do aktywnego spędzania czasu, do rozmów, spotkań i zaangażowania społecznego. Dla ekipy PROJEKTORa Strefa Studenta jest nową drogą dotarcia do studentów, nie tylko poprzez umeblowanie pustych przestrzeni, ale też poprzez organizowanie różnych wydarzeń integrujących środowisko akademickie ze społecznością PROJEKTORa.

Praca nad powstaniem Strefy Studenta była wyczerpująca, długa, pełna wyzwań i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Jednak wsparcie Pani Prodziekan dr hab. Urszuli Kusio, jej energia, zdecydowanie i konkretność, znacznie przyspieszyły proces projektowania i realizacji Strefy. Po sformalizowaniu założeń współpracy do działań aktywnie przyłączył się Samorząd Wydziału Filozofii i Socjologii. Studenci z Samorządu nie tylko udostępnili swój pokój zespołowi PROJEKTORa, ale również pomagali przy wnoszeniu mebli, ich skręcaniu czy ustawianiu. Nierzadko poświęcali swój wolny czas (także w weekendy), aby Strefa Studenta na Wydziale powstała jak najszybciej.

Zespół Programu “PROJEKTOR - wolontariat studencki” nie kończy swoich działań na udostępnieniu Strefy Studenta. Ta aranżacja przestrzeni to zaledwie początek współpracy PROJEKTORa ze studentami i kadrą naukową. Strefa Studenta z założenia ma być przestrzenią żywą, dynamiczną i dostosowującą się do potrzeb i działań studenckich oraz zmieniającą się zgodnie z harmonogramem roku akademickiego. Zespół PROJEKTORa będzie często pojawiał się w przestrzeniach Uczelni, w tym przede wszystkim Strefy, aby poznawać i angażować społecznie Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

    Aktualności

    Data dodania
    27 listopada 2019