Spotkanie z Panem Waldemarem Kruszyńskim

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Koło Naukowe Doradztwo i Komunikacja w Biznesie zapraszają wszystkich zainteresowanych na spotkanie z Panem Waldemarem Kruszyńskim ps. „Trzynastka”, majorem, kombatantem z czasów okupacji oraz drugiej konspiracji, obecnie prezesem zarządu Obwodu Warszawa Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.

Spotkanie odbędzie się 20 stycznia 2015 roku o godz. 13.40 w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS.

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    19 stycznia 2015