Społeczne granice pracy - VI edycja konferencji międzynarodowej

W dniach 19-20 maja 2022 w EcotechCOMPLEX odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Społeczne granice pracy. Nierówności społeczne i nowe znaczenia pracy w erze cyfryzacji" organizowana przez Instytut Socjologii UMCS, Sekcję ...

W dniach 19-20 maja 2022 w EcotechCOMPLEX odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt. Społeczne granice pracy. Nierówności społeczne i nowe znaczenia pracy w erze cyfryzacji organizowana przez Instytut Socjologii UMCS, Sekcję Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego we współpracy z Oddziałem Lubelskim PTS. Jest to VI odsłona cyklicznej konferencji, która za każdym razem organizowana jest w innym ośrodku akademickim. Konferencja zawsze przyciąga grono najwybitniejszych specjalistów z zakresu socjologii pracy.

W tym roku do Lublina przyjadą:

 •  Alex Wood z Oxford Internet Institute, University of Oxford, UK
 •  Virginia Doellgast, ILR School, Cornell University, USA
 •  Vassil Kirov, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria
 •  Marta Kahancova, Central European Labour Studies Institute (CELSI), Slovakia
 •  Renata Włoch, Uniwersytet Warszawski


Szósta odsłona konferencji koncentruje się na procesie cyfryzacji, która dotyka praktycznie wszystkich sfer naszego życia (po)pandemicznego. W szczególności analizie poddana zostanie rola technologii cyfrowych w kontekście pracy, a także problem pogłębiania nierówności społecznych, zwłaszcza w czasie pandemii. Istotne w tym kontekście wydaje się także w jaki sposób cyfryzacja wpływa na istniejące i nowe instytucje naszego życia społecznego oraz w jaki sposób aktorzy społeczni wykorzystują cyfrowe narzędzia i platformy do tworzenia własnych strategii adaptacji i oporu? Czy i w jaki sposób platformy cyfrowe i narzędzia cyfrowe legitymizują społeczne, polityczne i ekonomiczne nierówności i ideologie w sferze pracy i mobilności? Jak cyfryzacja wpływa na powstawanie instytucji społecznych?

Oczywistym kontekstem odpowiedzi na powyższe pytania w 2022 r. jest pandemia COVID-19 i (po)pandemiczny kryzys społeczno-gospodarczy. Wiele wskazuje na to, że pandemia przyspieszyła trend cyfryzacji w sferze pracy, prowadząc do dalszej ekspansji zdalnych form pracy, gospodarki platformowej oraz innych form innowacji organizacyjnych i technicznych.

Całość tematyki dotyczącej nierówności społecznych i nowych znaczeń pracy w erze cyfryzacji interesuje nas w kontekście międzynarodowym i porównawczym, łącząc ją z wymiarami zróżnicowania społecznego takimi jak pochodzenie, płeć, położenie klasowe, niepełnosprawność i inne. Zależy nam na uchwyceniu wielości transnarodowych zależności i podobieństw procesów związanych z (po)pandemicznymi przemianami w świecie pracy w kontekście cyfryzacji.

Oprócz debaty naukowej  dzięki wsparciu Fundacji im. Friedricha Eberta (FES) częścią konferencji będzie debata partnerów społecznych. Przedstawiciele związków zawodowych z jednej strony oraz organizacji pracodawców z drugiej strony będą dyskutować o tym co pandemia zmieniła na gorsze, a co na lepsze na rynku pracy i w stosunkach pracy.

Szczegóły programu konferencji można znaleźć na stronie Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Program konferencji do pobrania

Zapraszamy na fotorelację z wydarzenia

  Aktualności

  Data dodania
  11 maja 2022