Składanie wniosków o stypendium Rektora dla doktorantów

Stypendium Rektora dla doktorantów

Wniosek o stypendium Rektora należy wygenerować za pośrednictwem platformy USOSweb, wydrukować, podpisać, dołączyć niezbędne dokumenty.

Po wygenerowaniu wniosku należy go wydrukować i podpisać, dołączyć niezbędne dokumenty, całość zaś złożyć do Komisji Stypendialnej Zespołu ds. Stypendium Rektora dla Doktorantów w terminie i w godzinach trwania dyżuru ww. zespołu.

Wygenerowane w systemie USOSweb wnioski o stypendium Rektora dla doktorantów będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. 8:15 – 10:30 w dniach 7.10.2019 r. – 14.10.2019 r. w sali nr 13, DS. Helios.

Uwaga! Wygenerowanie wniosku o stypendium Rektora po 13 października nie będzie możliwe.

    Aktualności

    Autor
    Hanna Bytniewska
    Data dodania
    7 października 2019