Składamy kondolencje Panu dr. Błażejowi Dyczewskiemu

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiado­mość o śmierci

Mamy

dra Błażeja Dyczewskiego

 

Panu Doktorowi i Jego Bliskim

składamy

wyrazy głębok­iego współczu­cia

Dyrekcja Insty­tutu Socjologii

oraz

pracownicy Wydziału Filozofii i Socjologii

    Aktualności

    Data dodania
    19 marca 2021