Seminarium: Co kognitywistyka może powiedzieć o duszy?

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów Wydziału FiS zainteresowanych kognitywistyką na spotkanie w ramach seminarium ogólnokognitywistycznego prowadzonego w Instytucie Filozofii UMCS. Grudniowe spotkanie zostanie poświęcone tematowi: "Co kognitywistyka może powiedzieć o duszy?", który zaprezentuje profesor Andrzej Klawiter (Zakład Kognitywistyki, Instytut Psychologii UAM).

Seminaria kognitywistyczne to cykl spotkań z polskimi kognitywistami - filozofami, psychologami, językoznawcami i neurologami - którzy dzielą się z młodymi adeptami tej dyscypliny doświadczeniami badawczymi i warsztatowymi.

Czas i miejsce wydarzenia:

  • 12 grudnia, godz. 18.00, sala obrad Rady Wydziału FiS (nr 4 - parter, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4)

Abstrakt

Kognitywistyka to nauka o umyśle i o tym jak on działa. U podstaw typowego dla niej podejścia badawczego leży traktowanie umysłu jako złożonego systemu obliczeniowego, zbierającego i przetwarzającego informacje o stanach i zdarzeniach fizycznego świata. Pojawia się pytanie, czy takie naturalizowanie umysłu nie zubaża go nadmiernie, eliminując z obszaru kognitywistyki te formy jego aktywności, które wykraczają poza jego związki z fizycznym światem? W szczególności, chodzi tu o relacje między umysłem a duszą. W wystąpieniu zaproponuję pewną reinterpretację pojęcia duszy, zgodnie z którą jest ona szczególnego rodzaju zdolnością umysłu służącą do reprezentowania zależności czasowych.       

    Aktualności

    Data dodania
    11 grudnia 2018