Seminarium: Bezpieczeństwo Informacyjne (#InfoSec) w Europie Środkowo-Wschodniej

Serdecznie zapraszamy na seminarium organizowane przez Instytut Europy Środkowo-Wschodniej (IESW). Seminarium skierowane jest do naukowców, badaczy, analityków, przedstawicieli mediów oraz wszystkich zainteresowanych. Celem seminarium jest pogłębiona analiza i debata w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego (#InfoSec) w Europie Środkowo-Wschodniej,  zarówno w wymiarze teoretycznym jak i praktycznym.

Podczas seminarium uczestnicy będą mieli możliwość wypracowania krytycznego podejścia do następujących zagadnień:

  • Podejścia teoretyczne i koncepcyjne związane z #InfoSec;
  • Klasyfikacja instrumentów i mechanizmów wywierania wpływu informacyjnego;
  • Sposoby zapobiegania zagrożeniom informacyjnym;
  • Studia przypadków; 

Organizatorki seminarium: dr Anna Visvizi & dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik.

Miejsce: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej (IEŚW), ul. Niecała 5, 20-080 Lublin.
Data: 27 listopada (piątek) 2015
Godzina: 10.00-17.00
Koszt: Seminarium jest bezpłatne.

Pełna treść zaproszenia PDF

Więcej inormacji: iesw.lublin.pl

    Aktualności

    Data dodania
    30 października 2015