Rekrutacji do programu Erasmus+

Zapraszamy studentów naszego wydziału do uczestnictwa w Programie Erasmus+. Studenci Wydziału Filozofii i Socjologii, mają możliwość odbycia części swoich studiów w roku akademickim 2022/23 w uczelniach zagranicznych.

 

Dokumenty proszę mailowo składać do:
Koordynatora Erasmus+ dra Marcina Rządeczki (filozofia, kognitywistyka, europeistyka, kreatywność społeczna) lub koordynatorki Erasmus+ dr Dominiki Polkowskiej (socjologia, zarządzanie w politykach publicznych) do dnia 18.03.2022 do godz. 10.00

Proszę o dołączenie RODO do dokumentacji

Kwalifikacja kandydatów odbędzie się w dniu 18.03.2022 o godz. 12.00 poprzez MS Teams

Program LLP/Erasmus umożliwia wyjazdy naukowe za granicę. Wydział Filozofii i Socjologii UMCS podpisał umowy o wymianie studentów z uniwersytetami z: Belgii, Bułgarii, Danii, Estonii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Łotwy, Portugalii, Słowacji, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoch.

    Aktualności

    Data dodania
    9 marca 2022