Rekrutacja na studia krok po kroku – Q&A

Proces rekrutacji na studia nie jest tak skomplikowany, jak mógłby się wydawać. Zdecydowana większość czynności odbywa się za pośrednictwem portalu Internetowej Rejestracji Kandydatów – www.irk.umcs.lublin.pl. Zdarza się jednak, że kandydaci mają pewne wątpliwości i poszukują odpowiedzi na najbardziej nurtujące kwestie. W takich przypadkach pomocą służą specjaliści z Biura Rekrutacji UMCS, którzy w tym artykule odpowiadają na 10 najczęściej zadawanych pytań.

1. Internetowa rejestracja trwa do 5 lipca, a tegoroczna matura odbędzie się później niż w latach ubiegłych.  Co z tegorocznymi maturzystami, którzy nie dostaną wyników do tego czasu?

Internetowa rejestracja kandydatów zostanie przedłużona stosownie do terminu wyników tegorocznych matur. O szczegółach będziemy informowali na naszych stronach internetowych oraz profilach social media Uniwersytetu.

2. Chciałabym/chciałbym rozpocząć studia na więcej niż jednym kierunku równocześnie. Jak to ustawić w systemie?

Należy to zgłosić telefonicznie lub mailowo do Biura Rekrutacji UMCS.
tel. (81) 537 58 70,  e-mail: rekrutacja@umcs.pl 

3. Jak mogę przeliczyć wynik matury na punkty rekrutacyjne?

Wyniki matury na poziomie podstawowym 1% = 1 pkt, a wyniki na poziomie rozszerzonym 1% = 2 pkt. W przypadku gdy w systemie przy którymś z przedmiotów widnieje dodatkowo waga należy dodatkowo przemnożyć ilość pkt przez ten współczynnik.

4. Jakie były w tamtym roku progi punktowe, gdzie mogę je znaleźć?

W celu sprawdzenia progów na poszczególne kierunki prosimy o telefoniczny bądź mailowy kontakt z Biurem Rekrutacji UMCS - tel. (81) 537 58 70, e-mail: rekrutacja@umcs.pl

5. Co w sytuacji, gdy ktoś nie ma któregoś z wymaganych przedmiotów, np. na finanse i rachunkowość wymagana jest matematyka, język obcy oraz jeden z pośród historia, wos, geografia, a kandydat nie posiada wyniku z żadnego z tych ostatnich (historia, wos, geografia)?

Do systemu należy wprowadzić wszystkie wyniki pisemnych egzaminów maturalnych, które posiada kandydat. W takim przypadku z trzeciego wymaganego przedmiotu (historia, wos lub geografia) system przyzna 0 pkt.

6. Jakich opłat muszę dokonać z tytułu udziału w procesie rekrutacji?

Opłata rekrutacyjna na większości kierunków wynosi 85 zł. Wyjątkiem są te kierunki na których odbywają się egzaminy wstępne (tu opłaty są wyższe, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 roku w sprawie studiów). Dodatkowo należy dokonać opłaty za legitymację studencką po uprzednim wgraniu zdjęcia i złożeniu zamówienia, ale już po przyjęciu na studia.

7. Co w sytuacji, gdy nie będę mogła/mógł osobiście dostarczyć dokumentów rekrutacyjnych na  uczelnię?

Może to zrobić osoba pisemnie upoważniona w imieniu kandydata. Wzór upoważnienia można pobrać ze strony www.irk.umcs.lublin.pl

8. Czy mogę wysłać dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji za pośrednictwem poczty?

Nie ma takiej możliwości. Dokumenty można złożyć wyłącznie osobiście lub przez osobę pisemnie upoważnioną.

9. Na jakich kierunkach są prowadzone egzaminy wstępne?

Egzamin praktyczny dotyczących uzdolnień jest podstawą kwalifikacji na wszystkich kierunkach na Wydziale Artystycznym. Dodatkowo na kierunkach logopedia z audiologią, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz public relations i zarządzanie informacją są prowadzone rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami. Szczegóły dostępne są w zakładkach kierunków na stronie www.irk.umcs.lublin.pl.

10.  Terminy tegorocznych obron pracy dyplomowych wciąż nie są znane, kiedy odbędzie się rejestracja kandydatów na studia II stopnia?

Studenci, którzy chcieliby kontynuować kształcenie na naszym Uniwersytecie, mogą rejestrować się już teraz, natomiast warunkiem koniecznym przy składaniu dokumentów  we wrześniu jest wcześniejsze ukończenie studiów I stopnia i złożenie egzaminu dyplomowego.

    Aktualności

    Data dodania
    22 kwietnia 2020