Rekrutacja do Collegium Invisibile 2016

Serdecznie zapraszamy do rekrutacji!

Pierwszy etap: do 29 lutego 2016 r.

Jeśli jesteś studentem, który łączy swoją przyszłość z pracą naukową, dołącz do Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile!

Collegium Invisibile jest najstarszą polską organizacją umożliwiającą uzdolnionym studentom realizację własnych projektów badawczych pod okiem doświadczonych naukowców. Studenci – w ramach Programu Tutorialnego – współpracują z najlepszymi naukowcami polskich i zagranicznych uczelni według indywidualnie ustalonego planu pracy. Studia w Collegium dają możliwość rozwoju kompetencji naukowych oraz warsztatu badawczego. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą ponadto w obozach naukowych, prowadzą zajęcia dla uzdolnionej młodzieży licealnej i tworzą dynamiczne młode środowisko akademickie.

W rekrutacji udział mogą wziąć studenci wszystkich kierunków studiów. Pierwszy etap polega na wypełnieniu formularza na stronie internetowej oraz przesłaniu pracy naukowej na dowolny temat do dnia 29 lutego 2016 r. Po zakwalifikowaniu się do drugiego etapu rekrutacji student bierze udział w rozmowie z zaproszonym ekspertem - specjalistą w dziedzinie, którą reprezentuje student. Więcej szczegółów znajdziecie w zakładce „rekrutacja” na stronie www.ci.edu.pl, oraz na profilu CI na portalu Facebook.

Życzymy powodzenia!

    Aktualności

    Data dodania
    2 lutego 2016