Publikacja: "Jak pomóc młodym ludziom wejść w dorosłość. 75 coachingowych lekcji wychowawczych

Ukazała się drukiem publikacja: "Jak pomóc młodym ludziom wejść w dorosłość. 75 coachingowych lekcji wychowawczych". Patronat merytoryczny nad publikacją objął Wydział Filozofii i Socjologii UMCS.

Jest to publikacja, która wykorzystując treści coachingowe, pomaga nauczycielowi wprowadzić młodego człowieka w dorosłe życie. Zagadnienia w niej zawarte można wykorzystać na lekcjach: wychowawczych, etyki, przedsiębiorczości czy wychowania do życia w rodzinie. Książka nawiązuje do szeroko pojętej kultury coachingowej. Jest to rodzaj kultury organizacyjnej, w której nauczyciel, nie jest jedynie osobą wyznaczającą zadania, ale także zarządzającą procesem edukacyjnym poprzez udzielanie wsparcia uczniom, motywowanie oraz rozwijanie. Jest to więc rodzaj współpracy skoncentrowanej na rozwoju i otwartej komunikacji, mającej związek z budowaniem atmosfery wzajemnego zaufania i życzliwości. Taka idea towarzyszy również całej publikacji. Wydana w formie segregatora a4, zawiera 75 scenariuszy lekcji wychowawczych. Zebrała już masę pozytywnych recenzji, od nauczycieli i wykładowców.

http://szkolacoachingu.edu.pl/ksiazki/

    Aktualności

    Data dodania
    27 października 2016