Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Nowak

DYREKTOR INSTUTUTU SOCJOLOGII

I RADA NAUKOWA INSTYTUTU SOCJOLOGII

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

 zawiadamiają, że w dniu

 15 września 2020 r. o godz. 10:00

 w Sali Rady Instytutów Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS /pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/ odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Moniki Nowak

nt. „Trajektorie doświadczania choroby nowotworowej przez dzieci, młodzież i ich rodziców.” 

promotor:

prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym – Instytut Socjologii, UMCS, Lublin,

promotor pomocniczy:

dr Joanna Bielecka-Prus – Instytut Socjologii, UMCS, Lublin,

recenzenci:

dr hab. Beata Antoszewska –Wydział Nauk Społecznych, UWM, Olsztyn,

prof. dr hab. Antonina Ostrowska – Instytut Filozofii i Socjologii, PAN, Warszawa.

Obrona rozprawy doktorskiej odbywać się będzie w formie stacjonarnej dla członków Komisji Doktorskiej w siedzibie WFiS UMCS (Sala 4) - z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

Jednocześnie przewidziana jest transmisja obrony w czasie rzeczywistym z możliwością zabierania głosu oraz zadawania pytań dla osób chcących wziąć udział w jawnej części obrony.

Dostęp dla osób będących pracownikami, doktorantami i studentami UMCS, chcących wziąć udział w jawnej części publicznej obrony rozprawy doktorskiej będzie możliwy wyłącznie w aplikacji Microsoft Teams pod LINKIEM dostępnym na stronie WFiS w zakładce Postępowania awansowe/Obrony rozpraw doktorskich.

Osoby niebędące pracownikami, doktorantami lub studentami chcące wziąć udział w spotkaniu proszone są o kontakt mailowy na adres e.bartkiewicz@poczta.umcs.lublin.pl do 14 września 2020 r. do godz. 12:00.

Egzemplarz rozprawy doktorskiej do wglądu w wersji cyfrowej dostępny jest w Czytelni Informacji Naukowej w Bibliotece Głównej UMCS przy ul. Radziszewskiego 11 w Lublinie.

    Aktualności

    Data dodania
    8 września 2020