Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Kozioł

DYREKTOR INSTUTUTU SOCJOLOGII

I RADA NAUKOWA INSTYTUTU SOCJOLOGII

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

 zawiadamiają, że w dniu

16 września 2020 r. o godz. 10:00

 w Sali Rady Instytutów Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS /pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/ odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 mgr Małgorzaty Kozioł

 nt. „Sponsoring seksualny - od transakcji do intymności. Socjologiczna analiza zjawiska.” 

promotor:

dr hab. Urszula Kusio, prof. UMCS – Instytut Socjologii, UMCS, Lublin,

promotor pomocniczy:

dr Joanna Bielecka-Prus – Instytut Socjologii, UMCS, Lublin,

recenzenci:

dr hab. Magdalena Szpunar, prof. UJ – Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społ., UJ, Kraków,

dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL – Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społ., KUL, Lublin.

Obrona rozprawy doktorskiej odbywać się będzie w formie stacjonarnej dla członków Komisji Doktorskiej w siedzibie WFiS UMCS (Sala 4) - z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

Jednocześnie przewidziana jest transmisja obrony w czasie rzeczywistym z możliwością zabierania głosu oraz zadawania pytań dla osób chcących wziąć udział w jawnej części obrony.

Dostęp dla osób będących pracownikami, doktorantami i studentami UMCS, chcących wziąć udział w jawnej części publicznej obrony rozprawy doktorskiej będzie możliwy wyłącznie w aplikacji Microsoft Teams pod LINKIEM dostępnym na stronie WFiS w zakładce Postępowania awansowe/Obrony rozpraw doktorskich.

Osoby niebędące pracownikami, doktorantami lub studentami chcące wziąć udział w spotkaniu proszone są o kontakt mailowy na adres e.bartkiewicz@poczta.umcs.lublin.pl do 15 września 2020 r. do godz. 12:00.

Egzemplarz rozprawy doktorskiej do wglądu w wersji cyfrowej dostępny jest w Czytelni Informacji Naukowej w Bibliotece Głównej UMCS przy ul. Radziszewskiego 11 w Lublinie.

    Aktualności

    Data dodania
    8 września 2020