PTF: Wątpienie a wiedza: René Descartes a Charles Sanders Peirce

Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Lublinie zaprasza na referat pt. "Wątpienie a wiedza: René Descartes a Charles Sanders Peirce".

Referat wygłosi prof. dr hab. Piotr Gutowski (Wydział Filozofii KUL). 

Spotkanie odbędzie się 29 stycznia 2019 roku o godzinie 18.00, w sali posiedzeń Rady Wydziału Filozofii i Socjologii (Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, sala nr 4).

Bezpośrednio po referacie o godz. 19.15 odbędzie się spotkanie sprawozdawcze PTF w Lublinie.

    Aktualności

    Data dodania
    24 stycznia 2019