PTF: Realizm, racjonalizm i sceptycyzm


Polskie Towarzystwo Filozoficzne, oddział w Lublinie zaprasza na referat Realizm, racjonalizm i sceptycyzm który wygłosi dr hab. Damian Leszczyński (Instytut Filozofii, Uniwersytet Wrocławski) 13 maja 2014 roku o godz. 17.00 w sali Rady Wydziału Filozofii Socjologii UMCS pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4.

Serdecznie zapraszamy!

    Aktualności