PTF: Obiektywne czynniki twórczości muzycznej

Polskie Towarzystwo Filozoficzne oddział w Lublinie zaprasza na odczyt prof. dr. hab. Janusza Jusiaka pt.: "Obiektywne czynniki twórczości muzycznej". Odczyt odbędzie się 6 stycznia o godz. 15:00 w sal  obrad Rady Wydziału FiS (sala nr 4), Pl. M. Curie Skłodowskiej 4.

Celem odczytu jest uzasadnienie celowości rozgraniczenia zewnętrznych i wewnętrznych czynników determinujących możliwe sposoby formowania treści i charakteru wypowiedzi muzycznej oraz jej symboliczny (niedosłowny) wymiar.

Zastosowana metoda badawcza: Analiza pojęciowa niektórych aspektów tworzywa muzycznego i myślenia muzycznego (tonalności, skal dźwiękowych, "postaciowości" myśli muzycznej, "idei" muzycznych) wsparta historycznymi ilustracjami utworów symbolizujących treści pozamuzyczne (subiektywne doznania i emocje oraz "obiektywne" przekonania lub idee).

Serdecznie zapraszamy!

    Aktualności

    Data dodania
    14 stycznia 2015