PTF: Marian Smoluchowski jako filozofujący przyrodnik

Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Lublinie zaprasza na referat pt. Marian Smoluchowski jako filozofujący przyrodnik. Referat wygłosi prof. dr hab. Zenon Roskal (KUL).

Spotkanie odbędzie się 22 stycznia 2018 roku o godzinie 16.00, w sali posiedzeń Rady Wydziału Filozofii i Socjologii (Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, sala nr 4).

    Aktualności

    Data dodania
    22 stycznia 2018