Promocja książki „Missisipi, czyli filozoficzny wywiad rzeka”

Serdecznie zapraszamy na promocję książki pt. „Missisipi, czyli filozoficzny wywiad rzeka”, która odbędzie się 5 maja br. (wtorek) o godz. 18.00 w sali widowiskowej Akademickiego Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” (Lublin, ul. Radziszewskiego 16). Spotkanie poprowadzi Mieczysława Goś, a słowo o książce wygłosi ks. prof. Alfred Marek Wierzbicki.

Książka „Missisipi, czyli filozoficzny wywiad rzeka” to zapis rozmowy profesor filozofii Jadwigi Mizińskiej i doktora Łukasza Marcińczaka.

Prof. dr hab. Jadwiga Mizińska przez wiele lat była Kierownikiem Zakładu Filozofii Kultury w Instytucie Filozofii UMCS w Lublinie, a także pełniła funkcję Prezesa Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Etycznego, inicjatorką i współredaktorką serii wydawniczej „Lubelskie Odczyty Filozoficzne” oraz redaktorem naczelnym czasopisma „Colloquia Communia”. W swoim dorobku ma ponad 200 artykułów, rozpraw naukowych i recenzji. Jest autorką licznych książek, m.in.: „Uśmiech Hioba” (1998), „Imiona Losu” (1999), „Herbert−Odyseusz” (2006), „Duchy domu” (2006), „Wina i wybaczenie. Jak możliwa jest przemiana zła w dobro?” (2007). Ostatnio opublikowała dwie powieści: „Od cudu” (2011) i „Żuńczyk” (2014).

Łukasz Marcińczak jest absolwentem filozofii UMCS, doktorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Redaguje pismo Stowarzyszenia Absolwentów UMCS „AS UMCS”. Jest autorem zbioru poetyckiego „Profil odciśnięty w glinie” (2002) oraz tomu „Świat trzeba przekręcić. Rozmowy o imponderabiliach” (2013). Współredagował książki „Andrzeja Klimowicza portret wielokrotny” (2013) i „Homo sentiens − człowiek czujący. Księga Przyjaciół Jadwigi Mizińskiej” (2013). Współpracuje z czasopismem „Akcent”.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie prezentacja poematu Nachmana Chaima Bialika „Blask” w reżyserii Katarzyny Michalkiewicz.

    Aktualności

    Data dodania
    29 kwietnia 2015