Program Stypendialny Fundacji Kościuszkowskiej

Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego zaprasza do składania wniosków do programu stypendialnego Fundacji Kościuszkowskiej na rok akademicki 2019/2020.

Fundacja Kościuszkowska przyznaje środki na studia, badania oraz staże dydaktyczne w uniwersytetach i innych instytucjach kształcenia wyższego w USA. Dodatkowo, z okazji przypadającego w 2019 r. stulecia relacji między Polską a USA, przyznana będzie też specjalna nagroda Centennial Award.

Program stypendialny Fundacji Kościuszkowskiej skierowany jest do naukowców i artystów – obywateli polskich, którzy mają udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań lub sztuki i mieszkają na stałe w Polsce. Kandydaci mogą się ubiegać o środki na studia lub badania w dowolnej dyscyplinie. Wartość stypendium wynosi od 9 tys. do 30 tys. USD, zaś okres finansowania - od trzech do dziesięciu miesięcy.

Stypendia będą przyznane w trzech kategoriach:

  • Fellowships (dla kandydatów, posiadających stopień doktora lub wyższy);
  • Grants (dla studentów studiów doktoranckich oraz osób, które pracują nad doktoratami);
  • Teaching Fellowships (dla pracowników naukowych i dydaktycznych uczelni wyższych - ma ono pomóc w realizacji indywidualnych projektów badawczych równolegle z prowadzeniem zajęć dydaktycznych, wykładów, seminariów z języka, historii, kultury i literatury polskiej na uniwersytetach amerykańskich).

Więcej informacji na temat zasad ubiegania się o stypendium>>


Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura ds. Kształcenia Ustawicznego:

    Aktualności

    Data dodania
    28 września 2018