Program MOST - rekrutacja na rok akademicki 2020/21

2 września rozpocznie się rekrutacja do programu mobilności studentów i doktorantów MOST. Zgłoszenia można przesyłać do 15 września. Szczegółowe informacje na temat programu i procesu rekrutacji znajdują się w linku poniżej.

Rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki 2020/2021

 1. Załóż konto lub zaloguj się do systemu IRK MOST (https://irkmost.amu.edu.pl/pl/)
 2. Wybierz kierunek/kierunki w uczelni, na której chcesz realizować program wymiany MOST. 
  PAMIĘTAJ !!! o zachowaniu priorytetów w wyborze kierunków.
 3. Wygeneruj wniosek.
 4. Wniosek wydrukowany i podpisany należy zeskanować i wysłać na adres mailowy do Uczelnianego Koordynatora US: e-mail: elwira.mrugala@poczta.umcs.lublin.pl.
 5. Jeżeli decydujesz się na dołączenie listu motywacyjnego do swojego podania, to należy go również wydrukować, podpisać i w formie skanu wysłać wraz z podaniem na podany wyżej adres mailowy.
 6. Uczelniany Koordynator UMCS o otrzymaniu podania (listu motywacyjnego) poinformuje Was mailem zwrotnym, stanowiącym potwierdzenie złożenia wniosku.
 7. Następnie wniosek zostanie przedstawiony do zaopiniowania właściwemu Prodziekanowi ds. Studenckich oraz Prorektorowi ds. Studenckich.
 8. O uzyskaniu pozytywnej opinii student zostanie poinformowany przez Uczelnianego Koordynatora UMCS w wiadomości mailowej.
 9. Pozytywnie zaopiniowane wnioski zostaną wgrane do systemu IRK i przedstawione Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia.
 10. Decyzje Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia będą dostępne na indywidualnych kontach studentów w programie IRK.

PO ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ NA PROGRAM MOST STUDENT MA OBOWIĄZEK PODPISANIA POZORUZMIENIA O PROGRAMIE ZAJĘĆ. W CELU UZYSKANIA POMOCY W TWORZENIU TAKIEGO POROZUMIENIA NALEŻY SIĘ KONTAKTOWAĆ Z KOORYDNATORAMI WYDZIAŁOWYMI UNIWERASYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE -> Lista koordynatorów

www.most.amu.edu.pl 

facebook.com/programmost2000

  Aktualności

  Data dodania
  10 września 2020