Postawy mieszkańców Lubelszczyzny wobec działalności Teatru im. J. Osterwy w Lublinie - ankieta

Szanowni Państwo

uprzejmie zapraszam do udziału w anonimowych badaniach ankietowych, które Instytut Socjologii UMCS prowadzi we współpracy z Teatrem im. J. Osterwy. Ich celem jest poznanie postaw mieszkańców Lubelszczyzny wobec Teatru im. J. Osterwy.
Link do ankiety https://teatrosterwy.webankieta.pl/

Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszam do udziału w anonimowych badaniach ankietowych, które Instytut Socjologii UMCS prowadzi we współpracy z Teatrem im. J. Osterwy. Ich celem jest  poznanie postaw mieszkańców Lubelszczyzny wobec Teatru im. J. Osterwy.

Interesują nas głównie Państwa opinie i oceny na temat funkcjonowania teatru oraz oczekiwania związane z dalszym rozwojem naszej instytucji. Analiza uzyskanych wyników pozwoli na ocenę dotychczasowego sposobu funkcjonowania oraz opracowanie strategii zmian wychodzących naprzeciw Państwa oczekiwaniom.

Link do ankiety https://teatrosterwy.webankieta.pl/

Łączę wyrazy szacunku i pozdrowienia
dr hab. Stanisław Lachowski, prof. UMCS
Dyrektor Instytutu Socjologii

    Aktualności

    Data dodania
    20 października 2021