Panel Ekspercki projektu Przyjazny Uniwersytet

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i pracowników UMCS na Panel Ekspercki stanowiący podsumowanie projektu „Przyjazny Uniwersytet” współtworzony przez osoby z Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS. Projekt ma na celu stworzenie odpowiednich warunków studiowania osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne, zarówno w kwestii proceduralnej jak i w zakresie integracji społecznej. Czwartek 15 maja 2014 r., godz. 11:00 - 14:00, Sala Konferencyjna Instytutu Informatyki

Panel będzie się składał z dwóch części:

Praktyka uczelniana

  • Prezentacja działań Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych wraz z wynikami badań opinii na temat studentów doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego, przeprowadzonych na UMCS – Katarzyna Skalska, koordynator Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych UMCS, Justyna Rynkiewicz koordynator projektu „Przyjazny Uniwersytet”
  • Wsparcie studentów doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim – Maria Libiszewska, doradczyni edukacyjna, Dział ds. Osób Niepełnosprawnych UJ
  • Wsparcie studentów doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego na Uniwersytecie Warszawskim – Anna Szymańska, Zastępca Kierownika ds. Studenckich UW
  • Wiedza z pierwszej ręki", czyli o promocji zdrowia psychicznego w grupach studenckich – dr Hubert Kaszyński, Instytut Socjologii UJ

Osobowy wymiar zaburzenia psychicznego

  • Doświadczenie rodzica osoby z zaburzeniami psychicznymi – prof. Małgorzata Kowalewska, prezes Lubelskiego Stowarzyszenia Rodzin "Zdrowie Psychiczne"
  • Ludzka twarz osoby z zaburzeniami psychicznymi – Artur Kochański, psychiatra, pracownik Ex CORDIS Ośrodka Psychiatrii Środowiskowej i Psychoterapii oraz Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie
  • Doświadczenie studenta z zaburzeniami psychicznymi - Zygmunt Miszczak

Czwartek 15 maja 2014 r., godz. 11:00 - 14:00
Miejsce: Sala Konferencyjna Instytutu Informatyki, ul. Akademicka 9, nowy gmach Informatyki UMCS

Wydarzenie odbędzie się w ramach IV Rocznicy Inauguracji Działalności ZSN ,,Alter Idem" UMCS.

    Aktualności