Opieka w procesach migracji. Koncepcje i realizacje

Instytut Socjologii, Wydziału Filozofii i Socjologii, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji naukowej: Opieka w procesach migracji. Koncepcje i realizacje, która odbędzie się w dniach 19-20 maja 2016 r. na Wydziale Filozofii i Socjologii (Aula Wydziału FiS, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4).

Społeczne i demograficzne przemiany współczesnego świata i globalne procesy migracji generują wiele problemów, przed którymi stają zarówno poszczególne osoby, rodziny, jak też instytucje państwowe i lokalne. Jednym z problemów jest zabezpieczenie opieki nad osobami, które potrzebują jej zarówno w obszarach indywidualnego i społecznego rozwoju, jak i w zaspokojeniu wielu, często codziennych potrzeb. Na konferencji postaramy się odpowiedzieć na pytania – czym jest opieka, jakie jest jej znaczenie i rola w procesach migracji, jakie są uwarunkowania jej realizacji, kto głównie realizuje opiekę oraz jak działają sieci i instytucje wspierające „głównego” opiekuna.

Zakresy tematyczne konferencji:

  1. Koncepcje i modele opieki
  2. Wyzwania opiekuńcze współczesnego świata
  3. Zmiana aktorów opieki w procesach migracji
  4. Dzieci, młodzież i seniorzy – adresaci opieki
  5. Potencjał i deficyt opieki
  6. Rodzinny kontekst opieki w procesach migracji


Konferencja organizowana w ramach projektu: „Polish female migrants and their families – a study of care deficit”

Projekt współfinansowany ze środków funduszy norweskich, w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

    Aktualności