Opieka w procesach migracji - Fotorelacja

Fotorelacja z międzynarodowej konferencji naukowej: Opieka w procesach migracji. Koncepcje i realizacje, która odbyła się w dniach 19-20 maja 2016 r. na Wydziale Filozofii i Socjologii. Organizatorem konferencji jest Instytut Socjologii, Wydziału Filozofii i Socjologii, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Konferencja zorganizowana została w ramach projektu: „Polish female migrants and their families – a study of care deficit”

    Aktualności

    Data dodania
    20 maja 2016