Ogólnouniwersyteckie Badanie Jakości Kształcenia 2019/2020

Drodzy Studenci, Doktoranci i Słuchacze studiów podyplomowych,

rozpoczęło się Ogólnouniwersyteckie Badanie Jakości Kształcenia 2019/2020. Jego celem jest uzyskanie Waszych opinii na temat kształcenia z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w okresie od 24 marca 2020 r.

Badanie realizowane jest w formie elektronicznej ankiety, która została zamieszczona na Waszych kontach w systemie USOSweb. Aby dokonać oceny jakości kształcenia zdalnego, po zalogowaniu się na konto, należy kliknąć w baner informujący o ankiecie.

Badanie jest dostępne również pod adresem: https://ankiety.umcs.pl/surveys/136/. Aby wziąć udział w ankiecie należy zalogować się do USOSweb. Wystarczy dostęp do Internetu i ok. 10 minut wolnego czasu. Ankieta jest aktywna w dniach 21 maja – 6 czerwca.

Pytania dotyczą Waszych opinii i doświadczeń na temat kształcenia w formie zdalnej, które z powodu epidemii wirusa SARS-COV-2 stało się niespodziewanie głównym sposobem realizacji zajęć. Uzyskane wyniki będą wykorzystane do systematycznej analizy i podnoszenia jakości kształcenia w naszym Uniwersytecie.

Wasze zdanie jest bardzo cenne dla Władz Uniwersytetu oraz poszczególnych Wydziałów i Szkół Doktorskich, dlatego bardzo prosimy o wypełnienie ankiety w sposób rzetelny i przemyślany. Wszystkie udzielone odpowiedzi pozostają anonimowe.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety!

    Aktualności

    Data dodania
    26 maja 2020