Ogólne Badanie Jakości Kształcenia

Trwa Ogólne Badanie Jakości Kształcenia na UMCS.

Droga Studentko, Drogi Studencie!

Rozpoczęło się Ogólne Badanie Jakości Kształcenia. W trosce o zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prowadzi badanie opinii na temat warunków studiowania i rozwiązań wpływających na proces kształcenia.

Opinie studentek i studentów są bardzo cenne dla Władz Uniwersytetu i poszczególnych Wydziałów, dlatego bardzo prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety w sposób rzetelny i przemyślany. Wszystkie udzielone odpowiedzi pozostają anonimowe.

Podczas rekrutacji każdy z Was zostawił swój adres e-mail w systemie IRK. Wykorzystaliśmy te dane i rozesłaliśmy Wam zaproszenia do wypełnienia ankiety. Wystarczy dostęp do Internetu i ok. 15-20 minut wolnego czasu.

Jeżeli nie otrzymaliście naszej wiadomości, prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: sjk@umcs.pl.

    Aktualności

    Data dodania
    20 kwietnia 2015