OGŁOSZENIE Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziałowa Komisja Wyborcza stwierdza, że w prawomocnych wyborach Prodziekanami Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS na kadencję 2016-2020 wybrani zostali:

 • Dr hab. Urszula Kusio, prof. UMCS
 • Dr hab. Andrzej Nowakowski

Wydziałowa Komisja Wyborcza stwierdza, że w prawomocnych wyborach Senatorem Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego na kadencję 2016-2020 wybrany został:

 • dr hab. Włodzimierz Piątkowski, prof. UMCS

Wydziałowa Komisja Wyborcza stwierdza, że w prawomocnych wyborach Senatorem Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS z grupy nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia doktora habilitowanego na kadencję 2016-2020 wybrana została:

 • dr Monika Baczewska-Ciupak

Wydziałowa Komisja Wyborcza stwierdza, że w prawomocnych wyborach Przedstawicielami do Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS z grupy nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia doktora habilitowanego na kadencję 2016-2020 wybrani zostali:

 1. dr Michał Wójcik
 2. dr Michał Nowakowski
 3. dr Izabela Łucjan
 4. dr Elżbieta Szul
 5. mgr Ewa Lecka
 6. dr Jarosław Chodak
 7. dr Joanna Bielecka-Prus
 8. dr Dominika Polkowska
 9. dr Monika Baczewska-Ciupak
 10. dr Marcin Rządeczka
 11. dr Monika Malmon

Wydziałowa Komisja Wyborcza stwierdza, że w prawomocnych wyborach Przedstawicielami do Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS z grupy pracowników administracji na kadencję 2016-2020 wybrane zostały:

 1. Izabela Ejtel
 2. Anna Szlachetka

Przewodniczący
Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS
dr hab. Tomasz Stefaniuk

Członkowie Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS

  Aktualności

  Data dodania
  30 maja 2016