Odstąpienie od pobierania opłat za drugi i kolejny kierunek studiów - Uchwała Senatu UMCS

25 czerwca br. Senat UMCS podjął Uchwałę w sprawie odstąpienia (od roku akademickiego 2014/2015) od pobierania opłat za drugi i kolejny kierunek studiów stacjonarnych oraz za przekroczenie limitu punktów ECTS.

Zapraszamy do studiowania na Wydziale Filozofii i Socjologii. Szczegóły na stronie: rekrutacja.wfis.umcs.lublin.pl

Kierunki studiów prowadzone na WFiS:

    Aktualności

    Data dodania
    9 lipca 2014