Odbiór zaświadczeń za wydarzenia organizowane na WFiS 2018/19

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że zaświadczenia z zeszłorocznych akcji organizowanych na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS (Drzwi Otwarte, Dzień Kreatywności, Lubelski Festiwal Nauki) czekają do odbioru u dra Krzysztofa Rojka w pokoju 310 na WFiS UMCS w terminie:

 • poniedziałek, 7.10, w godzinach: 9:00 – 15:00
 • wtorek,8.10, w godzinach: 9:00 – 14:30

Ponadto: jedna osoba może odebrać zaświadczenia dla kilku osób;

Odnośnie Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przypominamy, że:

-do wniosków nie należy załączać oryginałów zaświadczeń lecz ich kserokopię. Przy składaniu wniosku oryginał należy zachować do wglądu Komisji;
-kody dotyczące rodzaju aktywności wpisują Państwo sami w rogu kserokopii zaświadczenia. Szczegóły w zasadach przyznawania punktów za średnią ocen do ww. stypendium.

Jeżeli brali Państwo udział innym wydarzeniu, po zaświadczenie należy zwrócić się do osoby odpowiedzialnej za jego organizację.

  Aktualności

  Autor
  Hanna Bytniewska
  Data dodania
  7 października 2019