Odbiór zaświadczeń za wydarzenia organizowane na WFiS 2018/19

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że zaświadczenia z zeszłorocznych akcji organizowanych na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS (Drzwi Otwarte, Dzień Kreatywności, Lubelski Festiwal Nauki) czekają do odbioru u dra Krzysztofa Rojka w pokoju 310 na WFiS UMCS w terminie:

  • poniedziałek, 7.10, w godzinach: 9:00 – 15:00
  • wtorek,8.10, w godzinach: 9:00 – 14:30

Ponadto: jedna osoba może odebrać zaświadczenia dla kilku osób;

Odnośnie Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przypominamy, że:

-do wniosków nie należy załączać oryginałów zaświadczeń lecz ich kserokopię. Przy składaniu wniosku oryginał należy zachować do wglądu Komisji;
-kody dotyczące rodzaju aktywności wpisują Państwo sami w rogu kserokopii zaświadczenia. Szczegóły w zasadach przyznawania punktów za średnią ocen do ww. stypendium.

Jeżeli brali Państwo udział innym wydarzeniu, po zaświadczenie należy zwrócić się do osoby odpowiedzialnej za jego organizację.

    Aktualności

    Data dodania
    7 października 2019